info@vsazejchytre.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "zásady") popisují, jak projekt Vsazejchytre shromažďuje, používá a sdílí osobní informace uživatelů webových stránek Vsazejchytre (dále jen "stránky"). Vsazejchytre je jediným vlastníkem informací shromážděných na stránkách prostřednictvím vašeho užívání služeb Vsazejchytre. Tyto informace nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat jiným subjektům odlišným způsobem od toho, jenž je popsáno v těchto zásadách.

Dále projekt Vsazejchytre respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů - nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen "obecné nařízení"). Tento dokument vás bude informovat o tom, jakým způsobem se budeme věnovat vašim osobním údajům při interakci s námi, včetně návštěvy našich webů. Rovněž vám sděluje vaše práva týkající se vašich osobních údajů.

Co jsou osobní údaje a kdo je zodpovědný za prohlížení mých osobních údajů?

Osobní údaje jsou informace o identifikovatelné osobě. Provozovatel Vsazejchytre je zodpovědný za osobní údaje, které od vás shromažďuje.

Sběr dat a jejich využití

Vsazejchytre vám umožňuje dobrovolně nám poskytnout kontaktní informace prostřednictvím našich webových stránek. Informace, které shromažďujeme, zahrnují především vaši emailovou adresu, dále to může být vaše jméno. Pokud nás kontaktujete, můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s námi, abychom vám mohli lépe pomoci a vyřešit případné problémy. Pokud nechcete přijímat e-maily z projektu Vsazejchytre, můžete se kdykoli odhlásit z odběru zdarma v každém našem emailu, případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové komunikace na info @Vsazejchytre.cz. Tato forma odhlášení odběru vyhovuje článku 7 bod 3 obecného nařízení. Používáme standardní opatření v oblasti průmyslu, včetně administrativních, technických a fyzických záruk, které pomáhají chránit osobní údaje před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

Integrita dat a zabezpečení

Projekt Vsazejchytre a jeho provozovatel používá standardní bezpečnostní opatření k ochraně proti ztrátě, zneužití a / nebo změnám dat umístěných na našich serverech. Provádíme vhodná opatření a procesy, například šifrování při přenosu určitých citlivých informací, které nám pomohou udržet vaše informace v bezpečí a udržet si jejich kvalitu. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zabezpečení na našich stránkách, můžete nás kontaktovat na info@Vsazejchytre.cz

Důvody pro použití vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme na základě těchto oprávněných zájmů: (a) pochopení toho, jak naši zákazníci využívají naše služby; (b) aktualizování naších záznamů; (c) rozvíjení naších službeb a rozvíjení našeho podnikání; (d) definování zákazníků/uživatelů pro naše služby

Konkrétní oprávněné zájmy pro uchovávání konkrétních osobních údajů

Emailovou adresu uchováváme, jelikož se jedná o klíčový údaj pro to, aby Vsazejchytre mohl plnit své závazky vůči vám.

Vaše práva

Za určitých okolností máte práva týkající se vašich osobních údajů podle obecného nařízení. Máte právo obrátit se na nás se žádostí o informaci, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto údajům a k informacím dle článku 15 obecného nařízení. Dále máte právo na opravu či doplnění osobních údajů (článek 16 obecného nařízení), právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení), právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení), právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení) a právo na námitku (článek 21 obecného nařízení).

Pokud si přejete uplatnit některá z vašich práv, kontaktujte nás na adrese info@Vsazejchytre.cz

Za přístup k vašim osobním údajům nebudete muset platit žádné poplatky (ani za uplatnění jakýchkoli jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, nepřiměřená nebo nepřiměřeně/záměrně často opakovaná. Za těchto okolností můžeme rovněž odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Co budeme potřebovat od vás

Možná bude zapotřebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit si právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti o urychlení naší odpovědi.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, mimo jiné za účelem splnění právních a účetních požadavků. K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů považujeme výši, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými způsoby. V některých případech můžete požádat o smazání údajů: další informace naleznete v části "Vaše práva". Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby již nebyly spojeny s vaší osobou) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

Sdílení a zveřejňování informací

Vsazejchytre nebude bez vašeho souhlasu prodávat, zveřejňovat ani pronajímat žádné osobní údaje. Osobní údaje můžeme sdílet ve zcela vyjímečných případech, jako jsou např. mimořádné události pro zajištění ochrany a bezpečnosti našich zaměstnanců, našich zákazníků nebo jakékoliv jiné osoby. Dále můžeme zveřejnit osobní údaje jednotlivce v reakci na požadavky oprávněnách veřejných orgánů, včetně požadavků na zajištění národní
bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Cookies

Vsazejchytre používá na svých internetových stránkách cookies. Tyto soubory cookie jsou uloženy v prohlížeči pro účely uchovávání záznamů. Pomocí technologie cookie můžeme sledovat a shromažďovat informace o vašem počítači a softwaru, když navštívíte naše stránky nebo když používáte naše služby. Tyto informace jsou automaticky shromažďovány a mohou zahrnovat, mimo jiné: (i) adresu vašeho internetového protokolu ("IP"); (ii) doménový server; (iii) typ počítače; (iv) váš operační systém; (v) typ prohlížeče a jazyk prohlížeče; (vi) časy přístupu; (vii) zobrazené stránky a délka strávená na stránce; (viii) adresy odkazů na webové stránky; a (ix) další informace o vašem chování na našich webových stránkách (společně "data o provozu"). Data o provozu jsou anonymní informace, které vás osobně neidentifikují. Údaje o provozu nám pomáhají navrhnout a uspořádat naše webové stránky uživatelsky přívětivým způsobem a neustále vylepšovat naše weby tak, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů. Vsazejchytre také analyzuje data pomocí Google Analytics. Veškeré shromážděné údaje budou použity pouze v souhrnné podobě a nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Můžete nastavit váš webový prohlížeč tak, aby cookies odmítl. Uživateli, který neakceptuje soubory cookie z našich webů, nebude Vsazejchytre schopno zajistit přístup k uživatelskému účtu ani zajistit bezproblémové fungováni stránek.

Předávání údajů mimo EU

Vsazejchytre nepředává vaše osobní údaje mimo EU.